De kunst van kunst

kunst

Een galerie is een architectonische voorziening waar men Foto schilderij  of andere stukken visuele kunst bekijkt die worden tentoongesteld. De meeste kunstgalerijen die zich in het Verenigd Koninkrijk presenteren zullen een permanente collectie van moderne en hedendaagse kunstwerken hebben. Andere galerijen zullen alleen kleinere en op opdrachten gebaseerde collecties hebben. galerijen bevinden zich soms ergens anders, in een andere stad. Zij beschikken over een aantal zalen waar kunst en andere beeldende kunstwerken worden tentoongesteld voor openbare consumptie. In de Verenigde Staten zijn de meeste kunstgalerijen gevestigd in musea. Enkele van de bekendste zijn het Bostonser dictum met zijn ruimteverkenningen in Engeland.

De Europese putnam dateert uit de 17de eeuw en werd ingevoerd als rostrum of putnam. Hierin werden enkele oude kunstschatten uit de renaissance bijeengebracht, zodat ze tegen een hogere prijs konden worden verkocht. Toen kopers of andere verzamelaars oorspronkelijk kunst beschouwden, bestond deze alleen uit afbeeldingen omdat deze werken niet op de markt werden gebracht zoals de andere kunstvoorwerpen, er was geen manier om ze in de zeldzamere zin te relateren. Dit culturele kenmerk kwam in de 18de eeuw toen mecenassen niet eens nadachten over waar de kunst naar toe zou gaan, het meest digitale gebruik van de kunst in die tijd. Vóór die tijd werd kunst ook gehouden in een privé-gemeenschap en als etalage. De eerste succesvolle kunsttentoonstelling begon in 1835 in Parijs, toen de wereld de industriële revolutie doormaakte.

Een van de belangrijkste stappen in het proces van artistieke evolutie was het onderzoeken van de kunst op haar eigen voorwaarden. Kunst betekende niet alleen wat zich rondom de kunstenaar bevond. Het betrof ook een diepere betekenis van dingen die iemand zou moeten weten over wat de geschilderde voorstellingen voorstelden. Het werd ook verondersteld om ideeën zoals pijn en fantasierijke interpretatie uit te beelden. Op deze manier werden de interpretaties niet beperkt, waardoor de kunstenaars de vrijheid kregen om zich op nieuwe en opwindende manieren te gedragen. verzamelaars gebruikten kunst als een machtige markt van de 20e eeuw. 1983 was het begin van het DOESA ( imaging center of excellence). Bi DATA werd toegevoegd aan de collecties van het BPS (Bureau primature shakers). Bi DATA is een informatiesysteem dat kunstenaars, artiesten en scholen de informatie verschaft om hun werk te ontwikkelen en daarmee het publiek te onderrichten. Bi Rac is een van de scholen in de Verenigde Staten die het informatiesysteem Bi Pork gebruiken.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.